Điện Thoại: (+84) 375.448.221

Hỗ Trợ

Từ 150.000VNĐ

 • Có lựa chọn miễn phí
 • Tìm tài liệu
 • Quản lý trực tuyến
 • Không có dịch thuật
 • Có thể tải về
 • Chỉ có tập tin PDF

Đơn Giản

Từ 250.000VNĐ

 • Tìm tài liệu
 • Quản lý trực tuyến
 • Hỗ trợ điền tài liệu
 • Dịch thuật đơn giản
 • Có thể tải về
 • Tập tin PDF và MsOffice

Chuẩn

Từ 500.000VNĐ

 • Tìm tài liệu
 • Quản lý trực tuyến
 • Xử lý, khai thác tài liệu
 • Dịch thuật chuyên nghiệp
 • Dễ tải về, chuyển định dạng
 • Tập tin PDF, MsOffice, hình ảnh

VIP

Từ 1.000.000VNĐ

 • Tìm tài liệu
 • Quản lý trực tuyến
 • Xử lý, khai thác tài liệu
 • Dịch thuật dành riêng
 • Dễ tải về, chuyển định dạng
 • Bất cứ định dạng tập tin nào

Tầm quan trọng của hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là các hệ thống hoạt động như cơ sở hạ tầng thông tin cung cấp phân tích dữ liệu, báo cáo và biểu đồ. Chúng có thể được hiển thị thông qua các công cụ như trang tổng quan và blog. Ngoài ra, loại công nghệ này cho phép mọi người và doanh nghiệp tạo mạng và chia sẻ ý tưởng qua internet.

Chức năng công nghệ thông tin

Thu thập dữ liệu: Đây là quá trình biên dịch thông tin. Ví dụ: các công ty thương mại điện tử như AMAZON.COM sử dụng cookie internet để nắm bắt dữ liệu về giao dịch mua của khách hàng thông qua trang web của họ. Vì vậy, trong trường hợp này, họ sử dụng dữ liệu này để đề xuất các mục cho người dùng liên quan đến đơn đặt hàng trước đó của họ thông qua trang web của họ. GOOGLE.com cũng sử dụng cookie internet để theo dõi các trang web và nội dung chúng tôi tìm kiếm trực tuyến, sau đó họ sử dụng dữ liệu đó để đề xuất các quảng cáo được thiết kế dựa trên sở thích của chúng tôi. Nhiều công ty trực tuyến đang sử dụng cookie internet để thu thập dữ liệu như một cách để tăng doanh thu và cải thiện dịch vụ của họ vì dữ liệu này được sử dụng để điều chỉnh dịch vụ dựa trên nhu cầu của người dùng.
Xử lý dữ liệu: Điều này liên quan đến việc chuyển đổi, phân tích, tính toán và sản xuất tất cả các dạng dữ liệu, thông tin. Sau khi thu thập dữ liệu, hệ thống phải tổ chức lại dữ liệu đó dựa trên những gì tổ chức muốn sử dụng thông tin đó. Ví dụ: khi trang web thương mại điện tử nắm bắt dữ liệu về các giao dịch mua trước đó của bạn thông qua trang web của họ. Hệ thống của họ có thể tổ chức dữ liệu đó thông tin về giá cả, sản phẩm quan tâm, danh mục sở thích, thời gian mua hàng và dữ liệu này sẽ được sử dụng vào lần tiếp theo khi người dùng quay lại cửa hàng điện tử đó để đề xuất các sản phẩm có liên quan.
Thế hệ thông tin: Điều này bao gồm việc tổ chức thông tin thành một dạng hữu ích.
Lưu trữ thông tin: Điều này liên quan đến việc giữ lại thông tin để sử dụng trong tương lai. Ví dụ tốt nhất là ‘Facebook.com” Đây là một mạng xã hội kết nối mọi người, nhưng khi đăng ký với mạng, người dùng sẽ cung cấp các sở thích, nghề nghiệp, thông tin cơ bản như trường cũ, vv…. Sau đó, facebook sẽ sử dụng thông tin này để đề xuất bạn bè cho người dùng đó. Bí quyết khác là Facebook sẽ vẫn sử dụng cùng một thông tin khi đề xuất Quảng cáo cho người dùng này. Trên nền tảng của họ, nhà quảng cáo có thể điều chỉnh quảng cáo dựa trên sở thích, vị trí và giới tính của người dùng. Tất cả dữ liệu này được cung cấp bởi người dùng khi đăng ký.
Truy xuất thông tin: Đây là quá trình mà một thiết bị máy tính được sử dụng để tìm và sao chép dữ liệu để phân phối và xử lý thêm. Một ví dụ tốt về điều này là một “Công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo” các công ty này có các trung tâm dữ liệu lưu trữ thông tin có thể được sử dụng ở giai đoạn sau bởi người dùng cuối sẽ tìm kiếm thông tin trực tuyến. Họ có rô bốt thu thập dữ liệu và tìm thông tin trên máy chủ trang web, thông tin này được lập chỉ mục và lưu trữ trên các trung tâm dữ liệu. Vì vậy, ở giai đoạn sau, người dùng các công cụ tìm kiếm như Google sẽ truy vấn dữ liệu được lưu trữ này để xử lý thông tin mà họ mong muốn.

Close Menu